Mercantil

  • Constitució de tot tipus de societats
  • Modificació d’estatuts y dels òrgans d’administració
  • Ampliacions de capital, fusions, absorcions, compravenda, …
  • Assistència a Juntes de Accionistes i redaccions d’Actes
  • Formulació i tramitació de Comptes Anuals
  • Contractes i documents mercantils

REBRE MÉS INFORMACIÓ