Laboral – Social

  • Consultoria i assessorament integral en matèria de relacions laborals i Seguretat Social
  • Gestió del càlcul i confecció de nòmines, liquidacions de cotització a la Seguretat Social, …
  • Contractes de treball de tot tipus
  • Inspeccions laborals
  • Gestió de conflictes laborals amb acord i contenciosos
  • Autònoms
  • Pensions de Jubilació, incapacitat, viduïtat, ….

REBRE MÉS INFORMACIÓ