Jurídic

 • Consultes jurídiques de tot tipus
 • Testaments
 • Herències
 • Legítimes
 • Donacions
 • Demandes  reclamacions judicials en tots els àmbits
 • Procediment concursal
 • Contractes de tot tipus
 • Cancel•lació de drets d’usdefruits, hipoteques, censos, …
 • Separacions matrimonials i divorcis, tant contenciosos com amb acord
 • Incapacitats judicials

REBRE MÉS INFORMACIÓ