Comptabilitat

  • Gestió integral de la comptabilitat
  • Recuperació de comptabilitats d’exercicis anteriors
  • Outsourcing comptable
  • Revisió i seguiment dels estats i operacions comptables al domicili del client
  • Anàlisi de balanços i costos
  • Gestió virtual de registres comptables amb aplicacions que posem a disposició d’empresaris autònoms i professionals.

REBRE MÉS INFORMACIÓ