Fiscal – Tributari

 • Consultoria, assessorament i gestió integral en matèria tributàri.
  1. Estimació normal, simplificada i objectiva
  2. Renda
  3. Patrimoni
  4. IVA en règim general i simplificat
  5. Impost de Societats
  6. IAE, Censos
  7. Transmissions Patrimonials i AJD
  8. Donacions
  9. Successions
  10. Impost d’operacions societàries
  11. Impostos i taxes d’àmbit municipal

   

 • Tot tipus de procediments administratius

 • Representació, estudi i defensa de revisions o inspecciones tributàries

 • Recursos en via administrativa i contenciosa

 • Gestió de tot tipus de Declaracions Informatives

 • Planificació tributària

REBRE MÉS INFORMACIÓ