Notes d’interés sobre el SEPA

Notes d’interès sobre el SEPA

La nova normativa (denominada “SEPA”) introdueix alguns canvis en la operativa bancària.

Pel que respecta als cobraments percebuts a través de transferències, els clients que les realitzin necessiten el vostre IBAN (codi que identifica el vostre compte) i el vostre BIC (codi que identifica l’entitat financera), ambdós substitueixen al CCC (codi compte client). De manera que en l’actualitat haurem de tenir present el següent:

  • Facilitar als clientes el vostre IBAN i el vostre BIC. Poden també haver-lo obtingut directament del banc a través dels convertidors que algunes entitats han facilitat a través de les seves pàgines web.
  • En tot cas, es recomanable incloure aquestes dades en les factures, d’aquesta forma es poden evitar incidències i demores en els pagaments.

En el caso invers, de que sigui vostè el qui hagi de realitzar els pagaments a través de transferència, obtingui el IBAN i el BIC dels seus proveïdors. Es també imprescindible adaptar els fitxers de les remeses al nou format SEPA.

En el cas de cobrament als clients a través de girar rebut domiciliat, també haureu d’adaptar els fitxers de les remeses al format SEPA i validar-lo prèviament amb el banc.

Els clients també hauran de signar una autorització d’acord amb el format SEPA, que pot ser de dos tipus:

  1. Bàsic o CORE. En aquest format, el termini de devolució del rebut es de 8 setmanes (13 mesos si no hi ha autorització). De manera que, hauran de conservar-se les autoritzacions (amb una vigència de 36 mesos). Les ordres de domiciliació signades amb anterioritat a la implantació del SEPA segueixen essent vàlides per emetre càrrecs d’aquest tipus.
  2. B2B. Aquest format només es pot utilitzar si el client es un altre empresa (persona jurídica o autònom). En el caso de tenir signada pel client aquest tipus d’autorització, el termini de devolució del rebut es de només dos dies.

Per ampliar informació envers aquest tema, podeu posar-vos en contacte amb el nostre despatx a través dels canals de comunicació habilitats.

Campanya Renda 2013

El període per liquidar i tramitar la declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i del Patrimoni corresponent a l’any 2013 per a tots els subjectes passius que no hagin confirmat l’esborrany, o no pugui confirmar-lo d’acord amb la seva situació tributària, s’estableix entre els dies 2 de maig i 30 de juny propers.

Com ja sabeu, en l’exercici 2011 es va recuperar l’obligació de presentar la Declaració de l’Impost sobre el Patrimoni, que es preveu que segueixi vigent per propers exercicis.

Una vegada més, i com cada any, ens permetem oferir-vos els nostres serveis professionals per l’assessorament, estudi, càlcul i liquidació d’aquests impostos, per tant, si n’esteu interessats, us preguem que us poseu en contacte amb el despatx el més aviat possible, ja que només d’aquesta forma, podrem oferir-vos el servei adient, evitant d’aquesta forma les sempre ingrates molèsties, característiques dels últims dies.

IMPORTANT: Per tal de comprovar amb més detall la informació i dades que han de ser utilitzades per calcular i formalitzar les corresponents declaracions de la Renda i Patrimoni, és molt convenient que ens faciliteu l’esborrany que us ha enviat l’AEAT.

Tots aquells que en el present exercici sigui la primera vegada que confieu en el nostre despatx per aquest assessorament i gestió professional, us preguem que ens faciliteu la còpia de la Declaració de la Renda corresponent a l’exercici 2012.

Podeu contactar amb el despatx mitjançant els canals habituals o bé omplint el present formulari