Declaració sobre Renda i Patrimoni corresponent a l’any 2016

Fins el proper dia 30 de juny s’estableix el termini per la presentació telemàtica de la declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i del Patrimoni corresponent a l’exercici 2016. El dia 26 de juny en el cas de les que resulten a ingressar i es volen domiciliar.

Som conscients de la importància d’estar al dia en un entorn en constant canvi, i de com aquests poden incidir en el resultat de la seva declaració.

Els professionals que formem part de l’equip del nostre despatx estem permanentment actualitzant els nostres coneixements per poder-vos oferir el millor servei i obtenir el resultat mes favorable per vostè, sempre dintre del marc de la legalitat vigent.

El nostre objectiu és que la declaració de la renda deixi de ser una preocupació per a vostè, per tant, si n’esteu interessats us preguem que us poseu en contacte amb nosaltres el més aviat possible, ja que només d’aquesta forma podrem oferir-vos el servei adient, evitant les sempre ingrates molèsties, característiques dels últims dies.

Sabadell, abril de 2017

IMPORTANT: Tots aquells que en el present exercici sigui la primera vegada que confien en el nostre despatx per aquest assessorament i gestió professional, els preguem que ens facilitin la còpia de la Declaració de la Renda corresponent a l’exercici 2015.

Registre horari dels treballadors

Sentència del Tribunal Suprem núm.  246/2017, de 23 de març, que determina la no obligació de les empreses a portar un registre horari dels treballadors.

La sentència emesa el passat 23 de març de 2017, per la sala social del Suprem, torna a deixar la qüestió de les hores extres i el registre horari en les mateixes condicions jurídiques existents fins a donar-se les dues polèmiques sentències promogudes per l’Audiència Nacional, sobre l’obligatorietat de portar un registre horari, al marge d’existir hores extraordinàries o de la parcialitat de la contractació. Així és, d’un cop de ploma s’ha quedat sense base aquesta obligació empresarial.

Si be l’alt tribunal admet que “convindria una reforma legislativa que aclarís l’obligació de portar un registre horari i facilités al treballador la prova de la realització d’hores extraordinàries”, però que “aquesta obligació no existeix ara com ara i els Tribunals no poden suplir al legislador imposant a l’empresa l’establiment d’un complicat sistema de control horari, mitjançant una condemna genèrica, que obligarà, necessàriament, a negociar amb els sindicats el sistema a implantar, puix que, no es tracta, simplement, de registrar l’entrada i sortida, sinó el desenvolupament de la jornada efectiva de treball amb les múltiples variants que suposa l’existència de diferents jornades, el treball fora del centre de treball i, si escau, la distribució irregular de la jornada al llarg de l’any, quan es pacti”.

Enllaç a la Sentència 246/2017 de 23 de març